Final Exam Timetable-2021-2022

Faculty of political Science and International Relations

BATCH-1 FINAL EXAM

Faculty of Medicine and Surgery

BATCH-17, 18 FINAL EXAM

BATCH-20, 19 FINAL EXAM

Faculty of Computer Science and IT

BATCH- 16,17, 18 FINAL EXAM

Faculty of Education

BATCH- ,17 Physics-Math and Biology-Chemistry FINAL EXAM

BATCH- ,16 Physics-Math and Biology-Chemistry FINAL EXAM

BATCH- ,15 Physics-Math and B-14 Biology-Chemistry FINAL EXAM

Faculty of Engineering and Technology

BATCH- ,14 CE and BATCH-15 CE FINAL EXAM

BATCH- ,16 CE and BATCH-14 EE FINAL EXAM

Faculty of Health Science

BATCH- ,7 Public Health and BATCH-6 Nursing FINAL EXAM

BATCH- ,7 Medical Lap FINAL EXAM

BATCH- ,7 Midwifery FINAL EXAM

BATCH- ,7 Nursing FINAL EXAM

BATCH- ,8 Medical Lap FINAL EXAM

BATCH- ,8 Public Health FINAL EXAM

BATCH- ,8 Midwifery FINAL EXAM

BATCH- ,8 Nursing FINAL EXAM

BATCH- ,9 Medical Lap FINAL EXAM

BATCH- ,9 Midwifery FINAL EXAM

BATCH- ,9 Nursing FINAL EXAM

BATCH- ,9 Public Health FINAL EXAM

Faculty of Dentistry

BATCH-3 , Batch-4 FINAL EXAM

BATCH-2 , Batch-5 FINAL EXAM

Faculty of Geology

BATCH-4 , Batch-5 FINAL EXAM

BATCH-6 , Batch-7 FINAL EXAM

Faculty of Agriculture

BATCH-13 , Batch-12, Batch-11 FINAL EXAM

DHAMAAN ARDAYDA SEMESTER TWO EE KULLIYADDAHA KALA DUWAN TIMETABLE KIINA WAA KUWA HOOSE NASIIB WACAN.